ΕΠΑνΕΚ

Για πρόσβαση από Α.Μ.Ε.Α., επιλέξτε παρακάτω το πρότυπο «ΑΜΕΑ»

Επικοινωνία

SOFA LA MODA
Αφοί Γκιουτλή Ο.Ε.

Βιομηχανική Περιοχή Νεοχωρούδας
Τ.Κ. 54 500,  Τ.Θ. 120
Τηλέφωνο: 2310 781312
Κινητό: 6944 971456
Email: info@sofalamoda.gr